Ολοκλήρωση ψηφιδωτού Αγίου Σιλουανού

Ο Ναός ζητάει τη συμβολή σας στην ολοκλήρωση του ψηφιδωτού [...]